1. 1.
    Peygamber hastalığıdır.şizofrenidir.
    2 -4 ... verem eder geceler
  2. 2.
    kendi söylediği yalana inanma. tıbbi olarak mitomani diye bilinir.
    -1 ... orantisiz zeka 3