1. 1.
    Peygamber hastalığıdır.şizofrenidir.
    2 -4 ... verem eder geceler