1. .
  Abbas bin sehl hadisinde babası Sehl bin Sad'dan;

  «Efendimize ait "Lahif" denilen bir at bizim bahçede olurdu.» diye nakleder.

  -Rasûlüllah (s.a.v)'in babam Sad b. Sad es Saîdi'nin bahçesinde beslediği üç atı vardı. Peygamber (s.a.v)'i bunlara "Lizaz" "Zarib" ve "Lahif" diye isimlendirirken duydum.

  Bu rivayeti Abdül Müheymin'den Vakîdi naklediyor. Yine bu hadiste senedi de vererek:

  «Lizaz adlı atı ona kral Mukavkıs. "Lahîf" adlı olanını Rabia bin Ebil Berae hediye etmişti. Efendimiz'e bu atı Kilab oğulları hayvanlarından ihsan olarak verilenlerden seçmişti. "Zarib" ise Efendimiz'e Ferve bin Amr tarafından hediye edilmişti.

  kaynak: itharulislam
  2 ... firstman