1. 1.
    dünyayı patlatma ameliyesidir olası.
    1 ... erectof