1. 1.
  kamuya açık olan bir çok yerdeki (okul, devlet daireleri, alışveriş merkezleri vb gibi) sınıfsal ayrımı ifade eden yegane mekanlardan biridir.

  bazı yerlerde bu ayrım personel lehineyken, bazı yerlerde diğer kişilerin lehinedir. örneğin okullarda; öğretmenlerin kullandığı tuvaletler öğrencilerinkine nazaran daha iyi koşullara sahiptir. (öğrenci tuvaletinde tuvalet kağıdı bulunmaz). bazı yerlerde ise durum personeli aleyhinedir. örneğin bir alışveriş merkezindeki personel tuvaletleri daha bakımsızdır. temizliği peryodik olarak yapılmaz, personelin rahatı düşünülmez bu sebeple bütün personel tuvaletleri alaturkadır cunku personel klozete sıcmayı bilmez ırgattır(!). bazı yerlerde ise durum abartılmış vaziyettedir. tuvalet kağıdının kalitesinin arasındaki farkları göz önüne aldığınızda personel ile diğerleri arasında bir kast sistemi oluşturulduğunu görürsünüz. kağıt kalitesi diğer sınıftaki (!) insanların kullandığı kağıtlara nazaran o kadar kötüdür ki, zımpara olsa ona dua edecek duruma gelirsiniz *.
  bu sınıfsal ayrımdan bazen personel karlı çıkar bazen diğerleri. sınıf ayrımı tuvaletlerin tabelasındaki farklılık değildir., uygulamada aradaki farkların çok açık olmasıdır.
  1 ... paleface
 2. 2.
  employees must wash hands
  1 ... asselisaya