1. .
    Personele işletme adına yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak hizmet ve giderleri karşılamak üzere verilen iş avansları ile personel ve işçilere maaş ve ücret yolluklarına mahsuben önceden ödenen avanlar 196 PERSONEL AVANSLARI HESABI'nda izlenir.
    ... gonulcelen