1. 1.
    sıvı fazda bulunan bir metalin soğuyarak katılaşma sürecine girdiği ya da tam tersi durumda, katı fazda bulunan bir metalin ısınarak sıvılaşma sürecine girdiği hallerde aynı metalin, hem sıvı hem de katı halinin bir arada bulunduğu ortamdaki katı halinden tam katı haline veya tam tersi duruma dönüşümünde yaşanan fiziksel reaksiyonları başlatan sıcaklık yani tepkime sıcaklığıdır.

    bu sıcaklık derecesinin bilinmesi, metalurji endüstrisinde tunç, pirinç gibi sıkça kullanılan metal alaşımların oluşturulması için gereklidir.
    1 ... liberalisticcommunist