pentinin gittikçe güzelleşmesi başlığına bugün entry girilmemiş.