1. 1.
    genel dizinin her bir oktavı içindeki 5 ara sesin olusturdugu diziye pentatonik dizi, 7 ana sesin olusturdugu diziye ise diyatonik dizi denir.
    1 -1 ... hendrix