1. 1.
    bazı yazarların çok iyi bildiği sorunsaldır.

    sıkı giyinin ha keranacılar!
    1 -1 ... noxeca