1. 1.
  30'lu yaşlarda 30 cm'lere yaklaşır sonra yavaş yavaş küçülmeye başlar.
  1 -1 ... nesgayfe
 2. 2.
  Bulgular: Çalışmaya katılanların ortalama yaşı 20.3 idi. Ortalama gevşek ve gerilmiş penis boyları sırası ile 9.3±1.3 cm ve 13.7±1.6 cm olarak ölçüldü.

  Gevşek ve gerilmiş penis boyları arasında kuvvetli pozitif bir ilişki saptandı (r=0.800, p<0.001). Coğrafik gruplar arasında yaş, gevşek ve gerilmiş penis boyu açısından farklılık saptanmadı (yaş için p=0.425, gevşek penis boyu için p=0.638, gerilmiş penis boyu için p=0.270).

  Sonuç: Sağlıklı genç Türk erkeklerinde ortalama penis boyu bölgelere göre farklılık göstermemektedir. Ülkemizde görev yapan ürologların hasta değerlendir-meleri sırasında toplumumuzdaki ortalama penis boyu-nu dikkate almaları gerektiğini düşünüyoruz.Anah tar söz cük ler: Ölçüm; penis; penis boyu.

  Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(1):43-4843
  1 -1 ... monk of monkmountain