1. 1.
    Çok asılma sonrası gözlenen geçici felçtir. ilacı bir müddet küs kalmaktır.
    -2 ... mikr00rganizma