1. 1.
    hicret etmelerini saglama sevab ameliyesi.
    1 ... erectof