1. 1.
    Kendini güneş varken bir verirsin bir bakarsın (bkz: noluyo lan)
    ... portakaloradakal