1. 1.
    bu bir merdümgirizin rutin sözcükleri miydi, yoksa beynelmilel ve arkaik bir gerçeğin tezahürü mü? behemehal, ortada sofistike bir durum mevcuttu. bilemiyorum, belki de pazar günleri fazlasıyla lalettayin bir gündü. tahayyül gücümün sınırları ne kadar geniş olsa da bu günü tersine çevirememem belli ki benim bu konudaki muvaffakiyetsizliğe teşneliğimden kaynaklı bir ahval. izen, izleğimi karşıt bir izlek ile başkalaşmam gerekiyor mu dersin?
    1 -1 ... john misty