1. 1.
    Israrla tekrar tekrar evet. Anlamasanız da evet.
    1 -1 ... kaptanaga