1. 1.
    bet sesiyle çığıran akordu bozuk köy bağlamasıyla kafa düzen türkücü.
    -3 ... telefoncu ekrem