1. 1.
    ince ayardir.

    selam ve duva ile.
    1 ... erectov