1. 1.
    aile içinde olan kavga durumudur. bize karışmak düşmez.
    -2 ... kan tutan kasap