1. 1.
    kapitalizmin tam manasıyla yerleşemediği ve hala feodal yapı kalıntıların devam ettiği ülkedeki burjuvazi sınıfıdır.

    hükümet devleti yönettiğinden, hükümet mecliste kurulduğundan, meclis ''burjuvazinin ahırı''olduğundan devleti işgal eden sınıftır.
    ... napesend