1. 1.
    insani tedirgin eden bir sorunsalllar sorunsalidir.
    ... erectof