1. 1.
    sözlük yazarlarına yöneltilen bir sorunsaldır. şahsen ben almam. insan alacağı şeyin daha önce kullanılmamış olmasını ister.
    -1 ... kan tutan kasap