1. 1.
    yattığı hapise mahsuben serbest kalmıştır.
    ... judas