1. .
    afganistan eyaleti.

    (bkz: parvan)
    ... pipishik