1. 1.
  bir siyasi partiye ya da dünya görüşüne körü körüne bağlılık göstermenin, pervasızca savunmanın, canhıraş biçimde taraftarlığını yapmanın düpedüz aptallık olmasıdır.

  zira her siyasi görüş, her ideoloji, her fikir, zamanın ve ortamın gerektirdiği biçimde kendini yeniden biçimlendirmeye mahkumdur. sizin o anki dünya görüşünüzle örtüşen siyasi görüş, ertesi gün bunun tam zıttı bir icraata girişebilir.

  dün her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alıp devletin en büyük düşmanı olan bir terör örgütüyle uzlaşı arayanlar, bugün -üstelik kendisini vatana ihanetle suçlayan başka bir siyasi oluşumla ortaklık ederek- verdiği onca tavizi geri çekmek için bizzat içini kendi oyduğu orduyla savaşlara girişebilir. (ki en başında yapılması gereken budur). dün vatana ihanetle yargılama tehditlerinde bulunduğu adamı bugün başkan yapan siyasi liderler olmuştur. dün ülkenin kurucusu tarafından devletin en temel ihtiyaçlarını düstur edinerek kurulan siyasi partiler, bugün kendi temel ilkelerine taban tabana zıt faaliyetlerde bulunabilirler.

  dolayısıyla tabelası ya da ismi ne olursa olsun, tüm görüşler değişebilir. hedef kitlelerini değiştirebilir. herhangi bir siyasi oluşuma körü körüne bağlanmak aptallıktır.
  1 ... serdarsl06
 2. 2.
  Bizim millet takım tutar gibi parti tuttuğu için umursamayacakları Entrydir.

  Bunlar sever yönetilmeyi.
  1 ... n dakota