1. 0.
    rte nin tekrar seçilmesine neden olacak doğru tespit.
    ... theucanpanda