1. 1.
    suphesiz ki siz munafiklar icin ibretlerle dolu bir sorunsaldir.
    1 -2 ... erectof