1. 1.
    Derhal iki elle atın gözlerini kapayiniz. Kılıştar bilmez.
    2 -2 ... templier