1. 1.
    tuvalet kağıdı sorunsalidir. kimse bilmez.
    1 ... erectof