1. 1.
    Züğürt tesellisidir, para bir çok kapıyı açar ve dünyayıda etrafında döndüren bir güçtür.Emperyalist sistem sıradan insanlara zengin olmanın aslında o kadarda iyi bir şey olmadığını aşılamaya çalışır bu gibi palavralarla.
    ... baynobody