1. 1.
    Başka bir WhatsApp grubunda dönen gıybetin gıybetini yapmak için gıybeti yapılacak gruptaki kişilerden bir ya da birkaçı eksiltilerek kurulmuş rafine WhatsApp grubudur.
    2 ... yasak merve