1. 1.
    Üzerinde düşünülmesi gereken ihtimallerdir.
    ... serdarsl06