1. 1.
    Yazılı bir kağıda kısa imza atmak.

    Paraf: Yalnız adın veya ad ve soyadının baş harfleriyle atılan kısa imza.
    ... nevilevile