1. 1.
    söz konusu papazı günahlarından arındıracak eylemdir.
    ... taylan meric