1. .
    yıllarca anlatılan hikayenin yalan olduğu anlamına gelen bilgidir. sağlam kaynaklardan elde ettiğim bilgilere göre yedi cüceler büyük bir elbise yaptırıp, içine girip, üst üste çıkıp pamuk prenses adında bir karakter yaratmışlar. amaçları orman halkının endamlı bir bayana yaklaşımlarını ölçüp bununla ilgili bir tez çalışması yapmakmış. sonradan o tez çalışması nesilden nesile yanlış aksettirilerek şimdiki gibi bir hikaye halini almış efendim.

    (bkz: yazarın delirmesi)
    -1 ... kobrullah