1. 1.
  Tarihöncesi uygarlığının gelişme sürecinde, kültürel evrelerin en uzunu ve buzul çağlarının kültürel karşılığı olan; insanlığın ilk ortaya çıkışından, MÖ yaklaşık 10.000 yıl öncesine kadar süren arkeolojik çağ. Bu çağda çaytaşı, çakmaktaşı, hayvan kemikleri ve ağaç gibi doğal maddelerden yapılan ilk aletlerin kullanılmaya başlandığı ve insanların mağara, kaya sığınağı gibi yerlerde "büyük gruplar"/"kalabalık aileler" biçiminde yaşadıkları bilinmektedir. Paleolitik insan, besinini avcılık ve toplayıcılık yoluyla tüketime hazır olarak sağlamakta; kendisi besin üretmemekteydi. Ateş, bu çağda bulunmuş ve çiğ yenemeyen besinleri pişirmeye, ısınmaya, yırtıcı hayvanlardan korunmaya yaramıştır. Mağara ve kaya sığınaklarının duvarlarına çizilen resimler yine bu çağın belirgin özelliklerindendir. Paleolitik Alt, Orta ve Üst olmak üzere üç alt döneme ayrılmaktadır. Epipaleolitik Çağ ise, doğayı denetimi altına almaya başlayan insanın, besi üretimine geçişinin hemen öncesinde yer alan çağdır. Anadolu ve Trakya için ise, bugüne kadar bilinen 212 Paleolitik/Epipaleolitik yerleşme arasında Yarımburgaz (istanbul) ve Karain (Antalya) mağaraları, bu çağı en iyi yansıtan yerleşmelerdir.

  http://tr.wikipedia.org/w...C5%9F_%C3%87a%C4%9F%C4%B1
  3 ... regnum
 2. 2.
  eski taş devri.
  2 ... headacheda
 3. 3.
  yontma veya eski taş çağı olarak da adlandırılan paleolitik çağ günümüzden yaklaşık 2 milyon yıl önce başlamış ve 10.000 yıl önce son bulmuştur. ancak verilen bu tarihlerin dünya geneli içinde geçerli olduğunu ve yerel olarak değişmeye açık bulunduğunu da belirtmek gerekir, insanlık tarihinin %99'u gibi çok büyük bir bölümünü kapsayan bu çağ, aynı zamanda ilk insan atalarının ortaya çıkışı ve ilk aletlerin üretimi yoluyla insanlaşma sürecine girişi temsil etmesiyle de söz konusu tarihin gelişimi içinde çok önemli bir yer tutmaktadır.
  1 ... yett
 4. 4.
  insanların henüz klanlar halinde yaşamaya, aşamalı olarak, taşı yontarak alet yapmaya, toplayıcılığın yanı sıra avcılığa da başlamaya, ateşi bulmaya, mağaralara resim çizebilmeye, taştan heykeller yapmaya kadar uzanan, içerisinde buzul çağı gibi çok uzun dönemin ve daha bir çok karanlık çağın bulunduğu, fred flintstone gibi tiplemerin de dönemsel olarak yaşadıkları ( ki hala nedense günümüzde benzerleri yaşamakta) hemen hemen m.ö. 50000 yılından itibaren m.ö. 10000 yıllarına kadar uzanan, insanların madeni işlemeye başladıkları çağlara yani tunç çağına kadar süren, çağdan ziyade kültürel evre olarak tanımlayabileceğimiz geniş bir zaman aralığının hakim olduğu süreç.
  (bkz: evrilme süreci)
  2 ... zahiri
 5. 5.
  Bitmek tükenmek bilmeyen bir dönemdir. .Hayat oldukça sıkıcıdır. Cep telefonu yok, play station ok, olsa elektrik yok. işin güzel yanı ise darbe yok, cunta yok ve fazlası ile doğal bir hayat var.
  1 -1 ... pirifani
 6. 6.
  Kaba taş devri. insanık tarihinin en uzun dönemini kapsar. Avcılık ve toplayıcılık ile geçinmiştir insan.
  ... slow metal dinleyicisi