1. 1.
    Ansızın, provasız ve kurallara uymaksızın sahnelenen ve de doğaçlama eseri olan Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin izleyiciler önünde sergilenmesidir.

    (bkz: cıbırca)
    4 ... m m m