1. 1.
    paganizm doğanın tanrıyı kapsadığına inanır, tengrism tanrının doğayı kapsadığına. islamiyet ise tanrı ile doğayı birbirinden ayırıp tanrıyı en tepeye yerleştirir. doğa ile tanrının iç içeliğini bozar.
    -1 ... john misty