1. 1.
  • ilk defa elektriği, gazı getiren, ilk modern eczanemizi açtıran,
  • ilk otomobili getiren, 5 bin km kara yolunu yaptırtan,
  • Dünyanın ilk metrolarından birini Karaköy-Taksim arasına yaptıran, atlı ve elektrikli tramvaylar kuran,
  • Kudüs-Yafa, Ankara-istanbul ve Hicaz demir yollarını yaptıran (Haydarpaşa Tren istasyonunu da tabi),
  • istanbul’un binlerce fotoğrafını çektiren, Arkeoloji müzeciliğini başlatan,
  • Chicago’daki turizm fuarına ülkemizi ilk kez sokan,
  • Kuduz aşısının bulunmasından sonra Ülkemizin ilk Kuduz Hastanesini (istanbul Darü’l-Kelb Tedavihanesi) açtıran,
  • Polisiye romanların ülkemize girişini sağlayan, (14 yıl içinde basılan 4000 kitaptan sadece 200 kadarı dinle ilgili idi..)
  • Okullara (Hristiyan okulları dahil) gönderdiği emirde, Türkçe’nin iyi öğretilmesini isteyen, Azerbaycan okullarında Türkçe yasağını kaldıran, Paris’te islam Külliyesi kuran!
  • Teselya savaşı sürerken saraylı hanımlara askerler için çamaşır diktiren de, hastaneleri ziyaret edip hastaların ihtiyaçlarını soran da, sarayın bahçesinde bile hastalara hizmet ettirten de!
  • Midilli adasını eşi Fatma Pesend Hanım’ın şahsi mülkünden ısrarla verdiği para ile Fransızlardan geri alanda O!
  • Israrla yerli kumaş giyen, Hereke bez fabrikası ve Feshaneyi kuran,
  • Ziraat Bankasını kuran, Ticaret, Sanayi ve Ziraat Odalarını açtıran,
  • Yıldız Çini fabrikasını, Beykoz ve Kağıthane kağıt fabrikalarını,
  • Toplu sünnet merasimleri yaptırıp her bir çocuğa çeyrek altın gönderen, bu yüzden yaz aylarında toplu sünnetleri moda eden,
  • Mezuniyet törenlerinde öğrencilere hediye kitap gönderen,
  • Yoksul halkına kendi cebinden ödeyerek kömür dağıtan,
  • Ermeni Onnik’in mektubu üzerine kendi parasından takma bacak yaptırtan,
  • Biriktirdiği parasından bir kısmını her sene borç yüzünden hapse düşenleri kurtarmaya tahsis eden,
  • Modern matbaa makinelerini Türkiye’ye getirten, ücretsiz kitap dağıttıran, 6 bin kitabın çevrilmesini sağlayan, Beyazıt kütüphanesini kurup 30 bin kitap bağışlayan (10 bini el yazmasıdır),
  • Yabancı bilim adamı ve yazarlara Nişanlar veren,
  • Her yıl 30 bin saksı satın alıp çiçek ektiren,
  • Bizim Hekimbaşı çöplüğü dediğimiz yerde gül yetiştiriciliği yaptıran da (Isparta’daki gül yetiştiriciliği de O’nun öncülüğünde başlamıştır),
  • Türkiye’nin birçok yerinde saat kuleleri yaptıranda O dur! (izmir,Dolmabahçe..),
  • Hindistan, Cava, Afganistan, Çin, Malezya, Endonezya, Açe, Zengibar, Orta Asya ve Japonya ya elçiler ve din adamları gönderen,
  • Latin Amerika ülkeleri ile diplomasiyi başlatan,
  • Yalova Termal kaplıcalarını kurduran, Terkos’un sularını istanbul’a taşıtan, Bursa’nın bir köyünde bile çeşme yaptırabilen O dur, (Sadece istanbul’a 40 çeşme yaptırmıştır),
  • Sarayında yaptırdığı tiyatroda oyunlar ve opera izleyen,
  • Sarayda müzik okulu kurduran, çocuklarına piyano çaldırtan, hatta sarayda kızlar bandosu oluşturan,
  • Kendi elleri ile yaptığı marangozluk eşyalarını hediye etmeyi seven,
  • Kendisine yapılan bombalı suikast de 26 kişinin ölmesine, 58 kişinin yaralanmasına rağmen Ermeni katili affedip Avrupa da hafiyelik yapmaya gönderen de O dur.
  • Doğu Türkistan’a gönderdiği askeri yardım ile Çinlilere karşı onları örgütleyen, Çin'in göbeği Pekin'de Hamidiye Üniversitesini kurdurtan da,
  • Beş vakit namazını aksatmadan kılan, hiçbir evrakı abdestsiz imzalamayan (hatta yere bile basmayan [yatağının dibinde teyemmüm tuğlası bulunduruyordu]),
  • Yeni gemiler alan, toplar(Çanakkale Savaşı’ndaki çoğu top), tüfekler getirten de!
  • Telefonu Avrupa’dan 5 yıl sonra ülkemize getiren de O dur!
  • Kiliselere, sinagoglara yardım eden (hatta Vatikan’da kilise yapılmasına bile yardım eden),
  • Peygamberimize, dinimize veya Osmanlıya hakaret içeren oyunları kaldırtan (Fransa-ingiltere-Roma-ABD) (Bir piyes için bile Alman imparatorunu devreye sokmuştur),
  • ABD’nin Erzurum’da konsolosluk açmasını reddeden, izmir limanına izinsiz girmeye kalkan ABD savaş gemisini top ateşine tutturan,
  • istanbul boğazı için iki köprü projesi çizdiren (bir tanesi tam bu günkü Fatih S.M.köprüsünün bulunduğu mevkidedir),
  • Darülaceze yaptırıp içine sinagog, kilise ve cami koyduran,
  • Çocuk hastanesi (Şişli Etfal [çocuklar] Hastanesi) açtıran,
  • Kendisine “Allah’ın belası”diyen Namık Kemal’i Rodos ve Sakız adası valiliklerine atayan, parasını cebinden ödediği yerde kabir yaptırtan,
  • Posta ve Telgraf teşkilatını kurduran (Sirkeci Büyük Postane binası..),
  • Abdülhamit ve Abdülmecid (dünyanın ilk torpido atan denizaltısı) adında denizaltılarımızı Taşkızak tersanesinde yaptırtan da (üstelik kendi cebinden..), O!
  • ilkokulu zorunlu tutan (kız ve erkeklere), ilk kız okullarını açtıran, 15 tane okulda karma eğitime ilk defa geçen,
  • Öğretmen yetiştirmek için okullar yaptıran (32 tane) (ör.şimdiki adı ile Bursa Çelebi Mehmet okulu), Kız Öğretmen Okullu açan (Daarül Malumat),
  • Cami yaptırdığı her köyde birde ilkokul yaptıran (Mesela sadece Sivas’taki ilkokul sayısı 1637), okuma yazma oranının 5 kat arttıran, (1900 yılında ilkokul sayısı 29.130’u bulmuştu, sadece Anadolu’da 14 bin ilkokul vardı)
  • Orta okul (Rüşdiye)sayısı 619’a çıktı, Fransızca dersleri konuldu,
  • Lise eğitimi için idadiler açan (109 tane), (istanbul Erkek-Kabataş Lisesi..)
  • istanbul’da Darülfünün (Üniversite) açan, Dünyanın ilk Dişçilik okulunu kuran,
  • Ayrıca Deniz Mühendis Okulu, Askeri Tıp Okulu (GATA’nın atası), Kuleli Askeri okulu, Mekteb-i Harbiyeler (Harp Okulları yani) ,Askeri Baytar Okulu, Kurmay Okulu, Mekteb-i Mülkiye (Siyasal Bilgiler Fak.), Mekteb-i Tıbbıye-i (Marmara Ünv.Tıp Fak.), Mekteb-i Hukuk, Ziraat ve Baytar Mektebi, Hendese-i Mülkiye (Yüksek mühendis okulu), Daarül Muallim-i Adliye (Yüksek Adalet Okulu), Maliye-i Mekteb-i Ali (Yüksek Ticaret Okulu), Ticaret-i Bahriye (Deniz Ticaret Okulu), Sanayi-i Nefise Mektebi (Güzel sanatlar fak.), Hamidiye Ticaret Mektebi (iktisadi ve Ticari ilimler akademisi), Aşiret Mektebi (Osmanlılık fikrini yaymak için), Bursa’da ipekböcekçiliği okulu, Dilsiz ve Âmâ Okulu, Bağcılık ve Aşıcılık Okulu, Orman ve Madencilik Okulu, Polis Okulu onun tarafından kurulmuştur.
  • Unutmadan bide Ankara’da Çoban Okulu var..

  TANIYAMADINIZ MI?

  Hani neredeyse bütün sözde aydınların sövdüğü, öğretmenlerimizin kendi ideolojik yaklaşımı ile anlattığı, baskı yapıyor diyerek, o dönemin şartlarını bile düşünmekten aciz olan insanların sevmediği.. (Neden kimse 1925’deki Takrir-i Sükun Kanununu ile bütün muhaliflerin susturulduğunu düşünmez? Bu dönemde hükümet veya mahkeme kararıyla pek çok yayın organı kapatıldı, özellikle sağ yayınlar tamamen yeraltına itilmişti. Ya da ismet inönü döneminde 44 gazete kapama emri verildiğini. Yakub Kadri’nin “ismet Paşa bir polis devleti kurdu dediğini.”

  Düşünmeyiz; çünkü o kişilere karşı körü körüne yargılarımız yoktur, at gözlüğü ile değil o dönemin şartlarına göre bakarız tarihe.
  ingilizlerin oyunu, ittihatçıların tertibi ile “Din elden gidiyor!” gibi komik bir gerekçe ile 31 Mart vakasına maruz bırakılan,
  1895-96’da Doğu Anadolu’da Ermeniler tarafından kurulmak istenen devleti, Hamidiye Alayları ile bastıran, bu sebeple Fransız tarihçi tarafından Kızıl Sultan diye isimlendirilen, ABDULHAMiD'dir
  20 -7 ... kedi memduh
 2. 2.
  hep aynı tanımı akla getiren osmanlı nın son sultanlarından biri.
  33 yıl hasta adam olarak tarif edilen osmanlı imparatorluğu ndan mükemmel siyasi oyunlar ve zeki hamlelerle bir m2 toprak kaybettirmemiş siyaset üstadı.
  3 -3 ... sakkara pepi
 3. 3.
  ahmet ümit in söylediğine göre polisye hayranıdır. sherlock holmes kitaplarını çevirtir ve okurmuş. hatta ve hatta sherlock holmes ün yazarını çağırtıp kendisi ile görüşmüş.*
  2 -2 ... kertenkeleyi kerten adam
 4. 4.
  Mehmet akif safahat kitabında abdüle öyle böyle değil sağlam döşemiştir.
  1 -2 ... senrey26
 5. 5.
  dünya yahudilerinin başı teodor herz, ingiliz sefirinin, jön türklerin, said nursi nin, mehmet akifin , ittihat terakkinin , kısacası tüm düşmanlarımızın ve onlara inanan kah saf kah kötü niyetli insanımızın hedefindeki adam. 19 asırdaki en buyuk siyaset adamı. bismack ın : ' dünyadaki aklın yüzde doksanı abdülhamittedir. yüzde beşi bende geri kalanı sizdedir' dediği adam.
  atatürkün :' sakın ha çocuk abdülhamid in hatıratına saygısızlık etme. onun yaptığı azami müsamahadır, ben olsam daha sert olurdum ' azarladığı chp li yazara tokat gibi akşettiği gerçek. osmanlı hanedanında yavuz ve fatihle büyüklüğü eş tutulan 3 hakandan biri.
  iyi bir marangoz. sakat askerlere kendi eliyle yaptığı asaları hediye ederdi.
  yahudi oyununu bozabilecek ve 100 yıl ertelecek dahi zekaya sahip insandı. onu deviren yerli salakların sonradan onu anlayıp pişman oldukları ama işin işten geçtiği son zamanlarımızın son fırsatı idi.
  israillilerin hala mezarını yakma fantazileri kurduğu mithat paşanın mahkeme kararı ile asılması cezasını affedip sürgüne gönderende odur.
  'bave kürdan' kürtlerin babası denilen insan. ermenilerce katledilen kürtleri kurtarmak için hamidiye alaylarını kuran insan.
  kahrolsun bize yalan söyleyen tarih kitapları. kahrolsun atatürketn sonra bu gerçekleri bizden gizleyen inönü zihniyeti
  6 -2 ... zett2023
 6. 6.
  ulu hakan'dır.
  5 -1 ... dilci
 7. 7.
  mehmet akif ersoy'un abdülhamit için yazdığı şiirler:

  düşürdün milletin en kahraman evladını ye’se
  ne mel’unsun ki rahmetler okuttun ruh-i iblis’e
  ........
  çoktan beridir vardı benim bir derdim
  gideyim zalimi ikaz edeyim isterdim
  kafes ardında hanımlar gibi saikliydi hamid
  al-i osmandan bu korkaklık edilmezdi ümid
  .......
  ah efendim o ne hayvan o nasıl merkepti
  ........
  ah efendim o herif yok mu kızıl kâfirdi
  ........
  ey bunca zamandır bize te’dip eden
  ey alemi islamı ezen, inleten ,
  bizler ki senin va’di ilahine inandık
  bizler ki binüç bu kadar yıl seni andık
  bizler ki beşer bir sürü ma’buda taparken
  yıktık o zaman şirki, devirdik ebediyyen
  bizler ki birer hamlede evhamı bitirdik
  mabedlere ma’budu hakikiye getirdik
  bizler ki senin ismini dünyaya tanıttık
  gördükse mükafatını, Ya Rab, yeter artık
  çektirmediğin hangi alem, hangi ezadır
  her anı hayatın bize bir ruz-u cezadır.
  2 -2 ... rumeli71
 8. 8.
  gezi=31 mart dedirten tarihi şahsiyettir. bu günküler tırnağı olmaz ya neyse.
  2 -1 ... zett2023
 9. 9.
  mehmed akif'in sonraları kendisine ettiği laflara pişan olduğu kişidir. nihal atsız'a göre "gök hakan"dır.
  3 -1 ... dilci
 10. 10.
  --spoiler--
  hak isteyenin hakkını verin
  baş kaldıranın başını kesin
  --spoiler--

  der...
  5 -2 ... paraklit