1. 1.
  Osmanlı padişahları arasında kişiliği, karakteri ve davranışlarıyla diğerlerinden ayrılan padişah 2.Abdülhamid, tarihle ilgilenen herkesin bir şekilde dikkatini cezbeder.

  Gençliğinde etrafına yaşam sevinci saçan, neşeli, güleç bir adam olan padişah 2.Abdülhamid; tıp bilimine, matematiğe, yıldızlara, tefsire, tasavvufa, şiire, yabancı dillere, hayvanlara ve bahçeciliğe meraklıydı.  
  8 ... neflodi
 2. 2.
  tarihle ilgileniyorum ama zerre kadar ilgimi çekmiyor..
  1 ... promocemo
 3. 3.
  hayatını okuduğum ve keşke hâlâ yaşasaydı dediğim insan.
  5 -4 ... bilgisiz zeki
 4. 3.
  Padişah degil, han denilmelidir.
  -1 ... alpertunna
 5. 4.
  bir ingiliz tarihçisi, Osmanlının en büyük hükümdarıdır diyor çünkü kanuni, fatih, yavuz çok büyük imkanlara sahipti... o elindeki imkanlarla denge politikasıyla çok büyük işler yapmıştır, der
  3 -2 ... deli hasim
 6. 5.
  Onu eleştirenler, genelde tanımayan ve hakkında yanlış bilgilere sahip olan kişilerdir.

  Onu anlamak, bütün türk milletini anlamaktır.
  2 -3 ... idolnn
 7. 6.
  Hâlâ özlediğimiz büyük hükümdar.
  ... neflodi
 8. 8.
  osmanlı imparatorluğu'nun 34'üncü padişahı. 113'üncü islam halifesi.

  Padişah ikinci Abdülhamid, 21 Eylül 1842 tarihinde istanbul’da doğdu. Babası padişah Abdülmecid, annesi Tirimüjgan Hanımefendi’dir. daha 10 yaşında iken annesini kaybettiği için öksüz büyüdü ve onu padişah Abdülmecid'in çocuksuz eşi olan Piristu Hanımefendi yetiştirdi. Bu sebeple Piristu Hanımefendi'yi öz annesi gibi sevip saymıştır.

  Padişah ikinci Abdülhamid tahta çıktığında Osmanlı imparatorluğu büyük bir buhrandaydı. bu dönemi bir nebze toparlamak için 23 Aralık 1876'da ilk Osmanlı anayasası olan Kanuni Esasi'yi ilan etti.

  ülkenin ve tüm uluslararası siyasetin durumunu çok iyi bilen padişah, adımlarını akıllıca atmaya başladı. fakat bunun için engel olarak gördüğü 1.meşrutiyeti kaldırıp 30 yıl sürecek olan istibdat devrini başlattı. dolmabahçe sarayı'nın korunması zor bir konumda olması sebebiyle yıldız sarayı'na taşındı ülkeyi burdan idare etti.

  ardından ülkede birçok yasaklar koyup, devleti belkide ayakta tutan en önemli hamlesi olan hafiyelik teşkilatını kurdu. bu teşkilat sayesinde ülke üzerine kötü emelleri olan tüm devletlerin planlarını önceden öğrenip, planlarını ona göre yaptı. bu süre zarfında hem içteki hainlerle, hemde dış düşmanlarla büyük bir mücadele verdi. özellikle akıllı hamleleri sayesinde, yıkılmak üzere olan Osmanlı Devleti’ni uyguladığı politikalarla 33 yıl ayakta tutmayı başarmış bir padişahtır.

  padişah ikinci abdülhamid, kültüre önem vermiş ve eğitim konusunda hizmet verecek birçok mekân yaptırmıştır. Güzel Sanatlar Akademisi, Ticaret ve Ziraat Okulları kuran padişah ikinci abdülhamid, ilk ve orta dereceli okullar, konuşma ve görme engelli okulları, kız meslek okulları da yaptırmıştır. Vilâyetlere liseler, kazalara ortaokullar kurmuş, ilkokulları köylere kadar ulaştırmıştır. istanbul’da Şişli Etfal Hastahanesi’ni ve Dârülaceze’yi kendi şahsi parasıyla yaptırdı. Hamidiye adı verilen içme suyunu borularla istanbul’a getirtti. Karayollarını Anadolu içlerine kadar uzatan padişah ikinci abdülhamid, Bağdat’a ve Medine’ye kadar da demiryolları döşetmiştir. Büyük şehirlere atlı tramvay hatları yaptırmıştır.

  padişah ikinci abdülhamid ülkeyi 33 yıl çok iyi idare etmiş, lakin bu süre zarfında sınırdaki toprak kayıplarına mani olamamıştır. artık Padişah ikinci Abdülhamid'le uğraşmaktan ve siyasi arenada yenilmekten yorulan, başta ingiltere olmak üzere, bazı büyük devletler osmanlı'nın ele geçirilmesi için Padişah ikinci Abdülhamid'in tahttan indirilmesi şartında hem fikir oldular.

  ingiltere ve işbirlikçileri, birçok siyasi hamlede yenildikleri Padişah ikinci Abdülhamid'i yenmenin tek yolunun halkı kışkırtmaktan geçtiğine karar verdiler. bu sebeple yalanlarla ve iftiralarla halkı ve askeri galeyana getirilerek çıkarılan ve 3 gün süren 31 mart isyanı (13 nisan 1909) sonrası Padişah ikinci Abdülhamid tahttan feragat etmek zorunda kaldı. Padişah ikinci Abdülhamid'e tahttan indirildiğini söylemek için gelen hayet, korkudan padişah'ın odasına çıkmaya bile cesaret edemediler.

  kendisinden sonra tahtta kardeşi padişah reşad çıktı. tahttan indirildikten sonra 3 sene Selanik'teki Alatini Köşkü'nde ev hapsinde tutulduktan sonra Padişah ikinci Abdülhamid, 1912'de istanbul'daki Beylerbeyi Sarayı'na getirildi. 10 Şubat 1918'de istanbul'da vefat etti. Mezarı, büyük babası için Divanyolu'nda yaptırılmış olan Padişah ikinci Mahmud Türbesi'nde bulunmaktadır.
  5 ... ufuktayim
 9. 9.
  padişah ikinci abdülhamid
  6 ... ufuktayim
 10. 10.
  "sen idin âğûş-i işfâkında sen
  tıfl-ı sulhü şefkatinle besleyen
  sen sukût ettin, sukût etti siper
  başladı tûfâna hûnâb-ı beşer "

  vefatının üstünden tam bir asır geçti. koca bir ömürden taşan bir asır...
  2 ... neflodi