1. 1.
    el razi'dir. iran'lı feyizli bir abimizdir aynı zamanda.

    hikaye şu şekil:

    Yaşadığı dönemdeki sultanlardan birini döven doktor olarak da bilinir. Bir gün sultanın biri El-Razi'ye son günlerde çok halsiz olduğunu, elinin kolunun tutmadığını ve yataktan kalkamadığını söyler. Razi bunun üzerine mükemmel bir plan hazırla***** sultanı hamama ***ürür. Orda sultanı keselemeye başlar. Bu sürede herkes hamamı terkeder ve hamamda kimse kalmayınca razi eşyalrının arasından gidip kılıcını alır ve padişahı kılıcın yan tarafıyla dövmeye başlar. Padişahta ölüm korkusuyla kaçmaya başlar. Razi ayağını ve kalçasını iyice sopalar. Bir süre sora padişah yorgunluktan bayılır. Razide hemen kaçamya başlar. Atına biner 10km yol aldıktan sora daha önceden orada bıraktığı öteki atına biner, böylece sürekli at değiştirerek hızla uzaklaşır. Sultan bir süre sonra kalkar ve öfkeyle saraya gider. "Bulun onu! Öldüreceğim onu!" diye bağırır. Fakat kimse bi rşey yapmaz çünkü razı atları uzaklaştırıp haber güvercinlerini de kaçırtmıştır. Bir gün gecer ve vezir gelip sultana razıdan bir mektup verir. Mektupta şöyle yazar: "Sultanım muhtemelen bu mektubu ayakta okuyorsunuzdur ve elleriniz kollarınız da tutuyordu. ( Sultam:" Tabi ki ayaktayım her tarafım morarık der içinden" )" Razı mektubunda bunun bir tedavi yöntemi olduğunu iyice anlatır ve onun hastalığının çok bedenen değil ruhen olduğunu anlatır. Herşeye aşırı tepki vererek kenini paraladğına ikna eder. Sultan biraz hiddetlensede sonradan sakinleşir. Daha sonrasında El-Razı'ya çok değerli ödüller verilir.
    2 ... john lennon reyiz