1. 1.
  diğer adı magmatik olan kayaçlardır. dünyanın iç kısmında aşırı sıcaktan dolayı erimiş halde bulunan magmanın yeryüzüne yakın yerlerde soğuyup katılaşmasıyla oluşan kayaçlardır.

  (bkz: iç püskürük)
  (bkz: dış püskürük) olmak üzere ikiye ayrılır.
  #3744638 :)
 2. 2.
  püskürük kayaçlar, mağmanın soğuyup kristalleşmesi sonucunda oluşur. yunanca hamur anlamına gelen mağma, yer kabuğunun çok derin kısımlarında bulunan, oldukça karışık bir kimyasal bileşime ve jeolojik bütünlüğe sahip olan sıcak bir eriyiktir. erimiş halde bir silikat hamuru durumunda olan magmanın yerkabuğunun derinliklerinde veya yeryüzünde soğuyarak katılaşması sonucu püskürük ya da başka bir deyişle katılaşım kayaçlrı oluşur.
  #7776849 :)
 3. 3.
  Diğer adı katılaşım kayaçları dır.
  #16693652 :)

kapat