1. .
    herhangi bir maddenin 1 kg'mının sıcaklığını,1ºC değiştirmek i.in gereken ısı miktarına o cismin öz ısısı veya ısınma ısısı denir. kısaca C harfi ile gösterilir.
    ... unique270