1. 1.
    askerliğini denizci olarak yaptığı anlaşılır.
    2 ... monk of monkmountain