1. 1.
    Bilgisayarın başından kalk Evinden çık demektir ki çok zoor çok. Kendimden biliyorum.
    4 ... asuregibisurat
  2. 2.
    lünaparka götüren oytundan yaylaya da götürmesi için bir istektir.
    ... merveyitavla11