1. 1.
    Cidden Çok manidardır. Anlayana.
    ... expected1