1. 1.
  Yüz yılın mucidi olarak geçer. Evet.
  1 ... oytunkaran
 2. 2.
  Üçün biri ile iliskisini bulmustur.
  ... noktayi koyan adam
 3. 3.
  ilk otuzu başarısız olmuş adamdır.
  ... 80 the city
 4. 4.
  "bak ne buldum."
  ... illedemerveolsun