1. 1.
    Kimse kusura bakmasın ama bir gerçektir.
    ... templier