1. 1.
    yazin havuzda akla gelen sorunsaldır.
    -1 ... erectof
  2. 2.
    osuruk kıç hava kabarcığıdır
    2 ... ershan kuneri