1. 1.
    toplum içinde yapılırsa hissedilen durum.
    -1 ... gina carano