1. .
  insanlığın gelişim çizgisi içinde bizim neslimizin algılamakta çok zorlandığı bir düşünüş biçimidir.

  osmanoğulları, ya da diğer beylikler dönemi ya da avrupa'daki diğer krallıklar olsun fark etmez,

  hakim düşünce en güçlü olanın ayakta kalması düşüncesiyle doğru orantılı olacak şekilde bir soyun aynı büyük bir işadamı ** mantığı içerisinde bir ailenin bu toprakların maliki olması;

  üzerinde yaşayan diğer köylülerin ise onların çalışanı olduğu gerçeğiydi.

  ve buna mukabil olarak da o insanlar onlara kazançlarından vergi veriyorlardı.

  verdikleri zekat değil vergi idi dikkatinizi çekerim.

  o zamanlarki devlet anlayışı bu temel üzerine bina edilmişti.

  evet zamanına göre osmanlı çok adil bir devlet kurmuş sayılır haklarını elbette vermek gerekir,

  ki 600 yıl ayakta kalmalarının sırrı bu olsa gerek.

  fakat bu düşünce kabul edilir midir ki zamanla birlikte insanlar da değişir ve aynı toprak üzerinde yaşayan aynı kültüre mensup aralarında dil ve kültür birliği sağlanmış insanlar tek bir soy tarafından asırlarca yönetilsin ve mesela en ufak bir muhalif ses çıktığında filanca yerde huruc etmişler tiz kellesi vurula mantığında devlet yönetilsin.

  şimdi takkemizi çıkarıp iyice düşünmekte ve

  şimdiye kadar ezber ettiğimiz her şeyi idrakine vararak tekrar düşünce süzgecinden geçirmeye çalışmakta fayda var.

  ayrıca bu düşünce egzersizini güneydoğu kürt islamcılık ve pkk sorunlarını da göz önünde bulundurarak düşünmekte fayda var.

  (bkz: aile devleti)

  (bkz: ulus devlet)
  ... esitlik ozgurluk adalet
 2. .
  (bkz: osmanlı devleti nin uzun sürmesinin kritiği)
  ... usualsuspects
 3. .
  artık asla işlemeyecek olan yapıdır. devir değişti.
  1 ... aslindayok
 4. .
  osmanlı hanedanının devlet algısının halk üzerinde nasıl tezahür ettiği bir osmanlı ozanı şu dörtlükle ifade etmiştir:

  şalvarı şaltak osmanlı
  eğeri kaltak osmanlı
  ekende yok biçende yok
  yiyende ortak osmanlı.
  1 ... en asil duygularin insani