1. 1.
    buna karşı cikan hayin ateyiz mufteri ve mitomandir.
    1 ... erectof
  2. 2.
    nakşibendilerin osmanlının cıvatalarını gevşetmesiyle vuku bulan olaydır.
    ... munir bey